bratul borcea

Unde este Delta Mică a Dunării?

 Delta Mică a Dunării este formată din ariile protejate din nordul Bălții Ialomiței și sudul Bălții Brăilei, fiind limitată la sud de Autostrada Soarelui, care trece prin principalele puncte de acces- Fetești și Cernavodă. 

Ce este Delta Mică a Dunării?

Delta Mică a Dunării este formată de confluența brațelor Borcea și Ostrov (Dunărea Veche), la care se adaugă râul Ialomița și difluența (despletirea) brațelor Cremenea, Vâlciu și Măcin. Acestea delimitează bălțile Ialomiței și a Brăilei, dând naștere unui relief de tip deltaic, format din ostroave, privale, mlaștini și zăvoaie inundabile.

Arealul are o importanță ecologică majoră, fiind formată din 9 situri ce fac parte din rețeaua Natura 2000. Patru dintre situri au statutul de Arie de protecție specială avifaunistică (ROSPA)- Berțeștii de Sus- Gura Ialomiței, Kogălniceanu- Gura Ialomiței, Canaralele Hârșovei și Allah Bahir- Capidava. Două sunt desemnate Sit de importanță comunitară (ROSCI)- Brațul Măcin și situl Bordușani- Borcea, iar unul are statut de parc natural- Parcul Natural Balta Mică a Brăilei. Celelalte două – Aria de protecție specială avifaunistică Brațul Borcea și Situl de importanță comunitară Canaralele Dunării, se suprapun pe aproape întreaga suprafață a siturilor menționate anterior, cu excepția siturilor din Balta Brăilei.

Delta Mică a Dunării ocupă aproape 70.000 ha și este distribuită pe suprafețele administrative a 3 județe- Ialomița, Constanța și Brăila. Cea mai mare parte este situată în Balta Ialomiței- 36.000 ha (aproximativ 70%), în Balta Brăilei situându-se aproximativ 30% din areal. De menționat că cea mai mare parte din  suprafața din Balta Brăilei o ocupă Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, prin Insula Mică a Brăilei cu o suprafață de 10.000 de ha, din care aproximativ 7000 ha sunt ocupate de păduri și 3000 ha de domeniu acvatic.

Ce este de văzut în Delta Mică a Dunării?

 Particularitățile geografice și ecologice ale arealului Deltei Mici determină existența unor elemente de patrimoniu natural și cultural de importanță europeană, care au fost recunoscute oficial cu precădere în ultimii ani.

Patrimoniul natural este reprezentat pe de o parte de spațiul geografic, caracterizat de peisaje tipic deltaice, cu insule, bălți, brațe despletite, lacuri și privale (brațe părăsite) și pe de altă parte de diversitatea ridicată a speciilor și habitatelor, majoritatea protejate prin declararea de situri de diferite categorii. 

Delta Mică a Dunării face parte din punct de vedere geo-ecologic din sectorul Bălților Dunării, care datorită componentelor menționate anterior, reprezintă un areal unic pe întreaga lungime a Dunării. Acest aspect a determinat un interes ridicat al țărilor riverane, a Uniunii Europene și a mai multor organizații internaționale pentru  conservarea și reconstrucția ecologică, manifestat prin semnarea mai multor convenții în domeniu.

Patrimoniul cultural este caracterizat printr-un mozaic etnic, format din comunități mixte de români, lipoveni, turci, greci, aromâni, bulgari, determinat de o evoluție istorică complexă, arealul fiind pentru multe secole zonă de graniță între cu Imperiul Otoman.    

Așadar, Delta Mică este un spațiu aparte, care deși puțin cunoscut, are o importanță majoră la nivel european și internațional.

Cum se ajunge în Delta Mică a Dunării?

 

Accesul în Delta Mică este facil, putându-se face fie cu mașina, fie cu trenul-

Accesul prin partea sudică se face pe autostrada A1- ieșirile Fetești și Cernavodă (140 km din București și 60 din Constanța).

 

Accesul în zona centrală se face pe A1 și E60 – oprire Giurgeni (170 km) din București și pe E60 din Constanța, oprire Hârșova (90 km).

 

Accesul în zona nordică se face prin municipiul Brăila.

Close Menu